3 ประโยชน์ของ The Apollo Profile ที่ช่วยองค์กรได้มากกว่าขั้นตอนการสมัครงาน

หลายคนคงคุ้นเคยกับเครื่องมือประเมินสมรรถนะ The Apollo Profile ที่องค์กรต่าง ๆ มักนำไปใช้ในขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ซึ่งผู้สมัครงานจะได้ทำตอบคำถามเพื่อประเมินทัศนคติและความพึงใจในการทำงาน (Work Preferences)  แต่เคยสงสัยไหมว่า นอกเหนือจากขั้นตอนที่ว่ามานี้ เครื่องมือ The Apollo Profile ช่วยองค์กรและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างไรอีกบ้าง มาหาคำตอบกันได้จากบทความนี้

เครื่องมือ The Apollo Profile สามารถช่วยวัดสมรรถนะของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้านรูปแบบการทำงาน แรงจูงใจ ความพึงใจ ทัศนคติและค่านิยมในการทำงาน ด้วยแบบประเมินที่มีคำถามมากถึง 250 ข้อ ทำให้การวัดผลของผู้สมัครมีการประเมินแบบเชิงลึกและอย่างละเอียด เพราะในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมงานกับองค์กร การพิจารณาผ่านประวัติการทำงาน (Resume) และการสัมภาษณ์อาจยังไม่เพียงพอ สิ่งที่ผู้สมัครตอบคำถามผ่านการสัมภาษณ์อาจไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความคิดต่อโลกของการทำงานมากนัก ดังนั้น เครื่องมือ The Apollo Profile นี้สามารถช่วยวัดสมรรถนะรูปแบบการทำงานและค่านิยมต่อการทำงาน เหมือนเป็นการคัดกรองผู้สมัครในขั้นแรก เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความคิดและทัศนคติที่สอดคล้องกับองค์กรเข้าสู่การคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป

เครื่องมือ The Apollo Profile เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่หลายองค์กรเลือกใช้ในขั้นตอนการรับสมัครงาน พิเศษไปกว่านั้น คือ เครื่องมือนี้มีตัวชี้วัดการประสบความสำเร็จของอาชีพถึง 34 ปัจจัย และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรผู้ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ โดยเครื่องมือ The Apollo Profile ผ่านการค้นคว้าและพัฒนาจากสถาบัน The Apollonean Institute ในประเทศออสเตรเลียมาหลายสิบปี ทำให้ประโยชน์ของเครื่องมือนี้ไม่ได้อยู่แค่ในขั้นตอนที่ว่ามา แต่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำสำหรับด้านบุคลากร

มาดูกันดีกว่าว่า 3 ประโยชน์หลักของเครื่องมือ The Apollo Profile ที่องค์กรจะได้รับมีอะไรบ้าง

คัดเลือกผู้สมัครให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

เครื่องมือ The Apollo Profile ถือเป็นเครื่องมือยอดฮิตในวงการ HR ที่หลายองค์กรเลือกใช้ในขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพราะช่วยให้เห็นความเหมาะสมของตัวผู้สมัครต่อตำแหน่งงานที่เปิดรับได้มากขึ้น ไม่ว่าจะด้านอาชีพ สายงานหรือตำแหน่งงาน ต่างมีปัจจัยหลักและปัจจัยรองแตกต่างกันที่เครื่องมือนี้สามารถบอกได้ แต่การใช้ผลประเมินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การแปลผลรายงานจึงสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้แปล (Practitioner) ควรผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องและนำไปต่อยอดได้ถูกจุด

พัฒนา Career Path ของพนักงานให้เข้ากับเป้าหมายองค์กร

ด้วยผลรายงานเชิงลึกและการวัดผลที่หลากหลายของเครื่องมือ The Apollo Profile ทำให้องค์กรสามารถต่อยอดสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาแนวทางการเติบโตในการทำงานของบุคลากร อีกทั้งองค์กรสามารถใช้เครื่องมือ The Apollo Profile เพื่อสำรวจและพิจารณาแนวทางการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลมากที่สุด

เสริมจุดแข็ง – ปิดจุดอ่อนของพนักงาน

เครื่องมือ The Apollo Profile แทบจะครอบคลุมประโยชน์ต่อองค์กรได้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ นอกเหนือจากขั้นตอนการรับสมัครงานและการพัฒนาแนวทางอาชีพของบุคลากรแล้ว องค์กรยังสามารถนำผลประเมินมาใช้เสริมจุดแข็งของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้นไปอีก อีกทั้งยังช่วยในการพัฒนาจุดอ่อนของแต่ละบุคคลได้ด้วย จัดว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียว แต่ได้ประโยชน์กลับมาเต็ม ๆ

Why Cookies?

Cookies are text files containing small amounts of information that are downloaded to your device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognizes such cookies.

Use and Management of Cookies

The website uses cookies and other similar technologies to improve the browsing experience.
For more information, check the Privacy Policy and Cookie Policy.