Latest Past Events

Event : “Boost up to Your Route with The Apollo Profile®”

Online

Potentia Thailand เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เปิดให้ลงทะเบียนฟรี! “Boost up to Your Route with The Apollo Profile®” #StriveForStrength จริงหรือไม่? ที่ Apollo Assessment จะช่วยให้ HR ทำงานได้ง่ายขึ้นในการคัดเลือกบุคลากร ทั้งเรื่องการประหยัดเวลาและงบประมาณ อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านบุคลากรได้มากขึ้น โดยงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ นำทีมโดย คุณสุจินดา อารียพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญในเครื่องมือ Apollo Profile® ที่มากด้วยประสบการณ์ด้าน HR พร้อมที่จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเครื่องมือนี้ คลิกลงทะเบียนที่ Link ด้านล่างนี้ https://lnkd.in/eXeemTAD

MBTI Certification Program Round I

Potentia Thailand ผู้ถือครองลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย MBTI® Certification รอบแรก ประจำปี 2565 จัดสอนโดย Anne Hutton MBTI® Master Facilitator ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการเป็นวิทยากรที่ปรึกษาและผู้ออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากร สิทธิพิเศษที่ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ -สิทธิ์ในการซื้อแบบประเมิน MBTI® ที่ผ่านการทำวิจัยมาแล้วว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ทุกประเภท -สิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งความรู้ทั้งหมดของบริษัท The Myers-Briggs Company ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ เอกสาร คู่มือต่างๆ และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน -ใบประกาศนียบัตรที่ท่านได้ สามารถเป็นใบเบิกทางในการนำไปประกอบอาชีพด้านการพัฒนาบุคลากรได้ทั่วโลก -สิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่ม TAP Type Talk กลุ่มเครือข่ายที่รวมตัวผู้ผ่านการอบรมที่มาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์และ insights เกี่ยวกับ MBTI® การอบรมโปรแกรม MBTI® Certification จัดขึ้นในวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม […]

Why Cookies?

Cookies are text files containing small amounts of information that are downloaded to your device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognizes such cookies.

Use and Management of Cookies

The website uses cookies and other similar technologies to improve the browsing experience.
For more information, check the Privacy Policy and Cookie Policy.