ศูนย์รวมเครื่องมือทางจิตวิทยาชั้นนำด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

Grow your business by empowering your team’s abilities through critical instruments and training.

Psychological Instruments

เครื่องมือจิตวิทยาเพื่อการพัฒนา

MBTI®

เครื่องมือดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยระบุรูปแบบบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล

FIRO®

รากฐานสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมและองค์กรให้แน่นแฟ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

The Apollo Profile®

เป็นแนวทางสนับสนุนบุคคลในการเพิ่ม
ศักยภาพทางอาชีพ

TKI®

สนับสนุนให้ผู้คนปรับรูปแบบและคลายความขัดแย้ง
สร้างงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Strong Interest Inventory®

ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสนใจด้านอาชีพ
ของแต่ละบุคคล

HR EXPERTIST

การประเมินและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร

เรามุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ capability, energy, possibility เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรทุ่มเทเพื่อการพัฒนากับผู้คน

Potentia Thailand เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับสินค้า CPP ได้แก่ MBTI®, FIRO®, The Apollo Profile®, และ TKI Strong Interest Inventory®

 

Solutions

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

สำหรับองค์กรและรายบุคคล

สำหรับองค์กรและรายบุคคล

Trusted by

เราช่วยองค์กรในการสร้างและขยายธุรกิจ

We provide expert human resources solutions, รวมทั้งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของมนุษย์บนพื้นฐานของบุคลิกภาพเชิงจิตวิทยา

HR EXPERTIST

What People Say

Why Cookies?

Cookies are text files containing small amounts of information that are downloaded to your device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognizes such cookies.

Use and Management of Cookies

The website uses cookies and other similar technologies to improve the browsing experience.
For more information, check the Privacy Policy and Cookie Policy.

Why Cookies?

Cookies are text files containing small amounts of information that are downloaded to your device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognizes such cookies.