รับรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Specker

Anne Hutton

MBTI® Master Facilitator

จากประเทศ ออสเตรเลีย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการเป็นที่ปรึกษาและผู้ออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากร

Certification & Assessments

 • PCC level coach with the ICF
 • MBTI Master Facilitator
 • Certificate IV in Coaching, Fire Up Coaching
 • Certificate of Coach Skills, Result Coaching Systems
 • Step I and II Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
 • My Career ID Assessment (Talent Identify)
 • FIRO-B Interpersonal Styles
 • EQ-i2.0 Emotional Intelligence Inventory
 • Leadership Effectiveness Analysis (LEA) 360
 • Strong Interest Inventory

Certification Program

Start Your Journey with Us

รายละเอียดการเรียนและกิจกรรมของหลักสูตรตลอดระยะเวลา 4 วัน

Module 1
Introduction to MBTI®

เน้นการแนะนำเครื่องมือ MBTI®
และประเภทต่าง ๆ ให้กับทีมและกลุ่มงานโดยใช้ผลลัพธ์จากรายงานผลฉบับของ MBTI® Step I

Module 2
Ethics of MBTI® certified practitioner

เน้นการแนะนำเครื่องมือ MBTI®
และประเภทต่าง ๆ ให้กับทีมและกลุ่มงานโดยใช้ผลลัพธ์จากรายงานผลฉบับของ MBTI® Step I

Module 3
Using MBTI® Step I with individual client

มุ่งเน้นที่เครื่องมือ MBTI® Step II (Form Q) และการตีความรายงาน MBTI® Step II'" ของคุณ

Module 5 - MBTI® Step II instrument

เน้นไปที่การอธิบายความรับผิดชอบทางวิชาชีพของคุณในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง MBTI®

Module 4
Using MBTI® instrument for individual and leadership development

มุ่งเน้นไปที่การใช้เครื่องมือ MBTI®
ในการพัฒนารายบุคคลและการพัฒนาความเป็นผู้นำ

Catch up - MBTI® Step II instrument

ผู้ที่ผ่านการรับรอง MBTI® จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเซสชั่นติดตามผลหลังจากการฝึกอบรม 4 วันเสร็จสิ้น

หลักสูตรนี้ได้อะไรบ้าง ?

 • ทฤษฎีรูปแบบบุคลิกภาพเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นความพึงใจประเภทต่าง ๆ ที่ประกอบสร้างเป็นคนทั้ง 16 ไทป์ พลวัตของไทป์และ Cognitive Function ตามทฤษฎีต้นฉบับของ Carl Jung และพัฒนาการของไทป์
 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือ MBTI® เพื่อการพัฒนาบุคลากร ทั้งในรูปแบบของทีมและรายบุคคล เช่น การพัฒนาความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการบริหารจัดการความเครียด
 • การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้เรียน เพื่อนร่วมคลาส และวิทยากร เช่น การฝึกให้ Feedback การพาผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมและการอภิปรายร่วมกันเรื่องการใช้เครื่อง MBTI® ในบริบทการทำงานต่าง ๆ โดยคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณและประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน

Special Privilege

 • ได้รับการรับรองเป็นผู้ใช้เครื่องมือ MBTI® / MBTI® Certified Practitioner อย่างถูกต้อง
 • สิทธิ์การซื้อแบบประเมิน MBTI® / การเข้าถึงแหล่งความรู้ทั้งหมดของ The Myers-Briggs Company รวมถึงหนังสือ เอกสาร คู่มือและสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 • ใบประกาศนียบัตรสากล ที่สามารถเป็นใบเบิกทางในการนำไปประกอบอาชีพด้านการพัฒนาบุคลากรได้ทั่วโลก
 • เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายผู้ผ่านการอบรการใช้เครื่องมือ MBTI® ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองในฐานะ MBTI® Practitioner ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์และ MBTI® Insights

รีวิวจากผู้เข้าร่วมหลักสูตร MBTI® Cerification Program

Why Cookies?

Cookies are text files containing small amounts of information that are downloaded to your device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognizes such cookies.

Use and Management of Cookies

The website uses cookies and other similar technologies to improve the browsing experience.
For more information, check the Privacy Policy and Cookie Policy.

Why Cookies?

Cookies are text files containing small amounts of information that are downloaded to your device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognizes such cookies.