การพัฒนาความเป็นผู้นำ

“ไม่มีบุคลิกภาพแบบใดที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นผู้นำ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่สามารถ

ปรับวิธีการอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบโจทย์แต่ละสถานการณ์และกลุ่มผู้ติดตามของตนเอง”

การพัฒนาความเป็นผู้นำ

ทำไมความเป็นผู้นำถึงมีความสำคัญ

 
กลุ่มผู้นำและทีมทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นเป้าหมายหลักของโปรแกรมนี้ รวมถึงพนักงานในทุกระดับ ทุกกลุ่มธุรกิจ เพราะความเป็นผู้นำ ไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้บริหารระดับสูงหรือกลุ่มผู้บริหารทั่วไปเท่านั้น ถือเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กรสามารถมีได้

 

ช่วยผู้นำสำรวจความเป็นผู้นำโดยกำเนิดในตนเอง

จัดตั้งโครงสร้างเกี่ยวกับการจัดการ

ค้นหาวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฝึกพฤติกรรมใหม่เพื่อขยายขอบเขตของตัวเอง

การพัฒนาทีมและองค์กร

Start Your Journey with Us

สามารถปรับแต่งโปรแกรมของเราเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณให้มากที่สุด

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถแบ่งปันความคาดหวังต่อโปรแกรมและเรียนรู้วัตถุประสงค์ของโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน

การฝึกฝนที่แยกออกเป็นแต่ละส่วน &

การฝึกฝนที่แยกออกเป็นแต่ละส่วน & ‘Team Type Table’ ตาม 4 dichotomies จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของ MBTI® ได้ดีขึ้น

  • Extraversion : Introversion 
  • Sensing : iNtuition 
  • Thinking : Feeling 
  • Judging : Perceiving  

ทำความเข้าใจว่าความแตกต่างทางบุคลิกภาพส่งผลต่อการทำงานในแต่ละวันอย่างไร และรู้จักการนำ MBTI® มาใช้เพื่อพัฒนาทีม

การพัฒนาทีมและองค์กร

Our Instrument - MBTI®

ด้วยเครื่องมือ MBTI® ของเรา
เมื่อผู้คนตระหนักถึงความแตกต่าง พวกเขาสามารถสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อผู้อื่นและลดความขัดแย้งได้
 
MBTI® ช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและประสิทธิภาพการทำงาน ยังช่วยลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลและภายในองค์กร

Why Cookies?

Cookies are text files containing small amounts of information that are downloaded to your device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognizes such cookies.

Use and Management of Cookies

The website uses cookies and other similar technologies to improve the browsing experience.
For more information, check the Privacy Policy and Cookie Policy.

Why Cookies?

Cookies are text files containing small amounts of information that are downloaded to your device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognizes such cookies.